Kotol s podávačom na ekohrášok a pelety

Kotly ÚSPOR-AUTOMAT sú vysokoefektívne a ekologické výhrevné zariadenia, v ktorých prebieha proces spaľovania bez dymu a emisie škodlivých spalín sú niekoľkonásobne nižšie ako je prípustná norma.

Sú určené na vykurovanie obytných budov, obchodov, obchodných stredísk, pracovní, hospodárskych budov, roľníckych hospodárstiev, garáží, atď. ako aj na ohrievanie teplej úžitkovej vody.

  • veľmi lacný zdroj tepla
  • ekologické spaľovanie
  • automatická práca
  • jednoduchá a rýchla obsluha
  • napĺňanie zásobníka uhlím a vyberanie popola aj týždeň bez vyhasnutia v kotle
  • plynulá regulácia sily
  • vysoká efektivita
  • Ekologické kotly na spaľovanie uhlia
Typ kotla 18 25 30 45
Tepelný výkon (kW) 18 25 30 45
Účinnosť (%) 89,13 – 91,31
Palivo Kamenné uhlie typu 31,2 druh orech 5-25 mm, PELETY
Maximálna teplota vody (°C) 95
Maximálny prevádzkový tlak (Pa) 0,2
Rozmery (Š x V x H) 80 x 110 x 82 105x110x93 120x110x93 120x130x110
Objem zásobníka uhlia (l) 200 200 200 250
Maximálna spotreba paliva (l) 4 4 5,6 8
Objem vody kotla (l) 65 65 75 90
Hmotnosť kotla (kg) 360 360 450 550
Priemer prívodu (mm) 150 150 150 150
Cena (EUR) 1700,- 1900,- 2130,- 3470,-
Cena výrobkov je stanovená (bez montáže) a bez DPH!

Výmenník tepla ÚSPOR-AUTOMAT má konštrukciu zváranú z atestovaných oceľových plechov. Časti kotla, ktoré sú obzvlášť vystavené pôsobeniu vysokej teploty sú vyrobené z liatiny so špeciálnym vhodným zložením.

Kotly sú vyrábané v závislosti od potrieb zákazníka so zásobníkom paliva z ľavej alebo z pravej strany výmenníka.

Obsluha kotla sa vzťahuje na periodické napĺňanie zásobníka uhlím a vyberanie popola aj týždeň bez vyhasnutia v kotle.

Kotly ÚSPOR-AUTOMAT môžu byť vybavené dodatočným roštovým ohniskom, ktoré môže byť použité napr. v havarijných situáciách zapríčinených nedostatkom elektrického prúdu počas dlhšieho času alebo pri poruche slimákového podávača.

Kotol ÚSPOR-AUTOMAT je určený na použitie vo vodných inštaláciách centrálneho ohrievania v otvorenom systéme zabezpečeného v súlade sSTN EN 12828:2003 S.